Zasoby cyfrowe

Materiały źródłowe:

Мулина С.А. Мелкопоместная шляхта Минской губернии в тарской ссылке
Zobacz >>

Мулина С.А. Навечно в Сибири. Родина. 2010.7
Zobacz >>

Мулина С.А. Повесть о восьми трубачах. Родина. 2013.11
Zobacz >>

Мулина С.А. Почтовая станция Сибирь
Zobacz >>

Мулина С.А. Представления польской шляхты о Сибири
Zobacz >>

Мулина С.А. Роль польской ссылки в колонизации Сибири в XIX веке
Zobacz >>

Мулина С.А. Трансформация образа поляка в Сибири (с XVII по XIX в.). Диаспоры.2010. № 2
Zobacz >>

Польские хроники Когда под тобой меняют колеса
Zobacz >>

Конференция в Кельцах. Польские хроники. Часть 2.
Zobacz >>

Materiały źródłowe Archiwum Łucji Abduliny
Zobacz >>

Materiały źródłowe Pamiętnik Maksymiliana Marksa z lat 1821-1888
Zobacz >>

ПОЛЬСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ В СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ Сборник научных трудов Омск Полиграфический центр КАН 2015
Zobacz >>

Составлен по фондам Оренбургского областного государственного архива С П И С О К лиц, высланных из бывшего Царства Польского под надзор полиции в оренбургскую губернию за участие в польском восстании и революционную деятельность в 1863-1864гг.
/144 человека/.
Zobacz >>

Maksimow S., Syberia i ciężkie roboty, Warszawa 1889
cz. 1 Zobacz >>
cz. 2 Zobacz >>
cz. 3 – strony 1-20 Zobacz >>
cz. 3 – strony 21-33 Zobacz >>

Baliński Karol, Pisma Karola Balińskiego, Poznań 1849 – Zobacz >>

Błoński Rafał, Pobyt na Syberyi Rafała Błońskiego przez niego samego w Rzymie opisany w 1865 roku, Kraków 1873 – Zobacz >>

Ciecierski Faustyn, Pamiętnik xiędza Ciecierskiego, przeora Dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów jego przygody, doznane na Sybirze w latach 1797-1801, Lwów 1865 – Zobacz >>

Czaplicki Ferdynand Władysław, W sybirskich tajgach. Obrazek z życia posieleńców, Kraków 1870 – Zobacz >>

Czaplicki Ferdynand Władysław, Czarna Księga. 1863-1868, Poznań 1878 – Zobacz >>

Czaplicki Ferdynand Władysław, Na Irtyszu. Urywek wspomnień z moskiewskiej niewoli, Kraków 1869 – Zobacz >>

Czaplicki Ferdynand Władysław, Obraz Syberyi, Kraków 1871 – Zobacz >>

Czernik Wandalin, Pamiętniki weterana 1864 r., Wilno 1914 – Zobacz >>

Dybowski Benedykt, Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Lwów 1930 – Zobacz >>

Dwa źródła pochodzą z przygotowanej publikacji do druku Kościół katolicki w guberni tomskiej w połowie XVIII i XIX wieku. Opracowanie zostało przygotowane przez Wasilija Chaniewicza – Zobacz >>

Felińska Ewa, Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, T. 1, seria 2: Wilno 1858, T. 2, seria 2: Wilno 1859, T. 3: Wilno 1856

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

T. 3 – Zobacz >>

Felińska Ewa, Wspomnienia z podróży do Syberji i pobytu w Berezowie, Wilno 1850 – Zobacz >>

Feliński Zygmunt Szczęsny, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego cz. 1 1822-1851, cz. 2 1851-1883, Kraków 1897

cz. 1 – Zobacz >>

cz. 2 – Zobacz >>

Gieysztor Jakub, Z Syberyi: rękopism nadesłany, Drezno 1873 – Zobacz >>

Gieysztor Jakub, Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, Wilno 1913

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

Giller Agaton, Groby polskie w Irkucku, Kraków 1864 – Zobacz >>

Giller Agaton, Z wygnania, Lwów 1870

T. 1 – Zobacz >>

T. 2- Zobacz >>

Giller Agaton, Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854, T. 1: Lipsk 1866, T. 2: Poznań 1912

T. 1 – Zobacz >>

T. 2- Zobacz >>

Gordon Jakub, Pamiętniki J.G. Polaka z Korony, obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, Paryż 1861 – Zobacz >>

Jabłoński Adolf, Dziesięć lat niewoli moskiewskiej, Lipsk 1867 – Zobacz >>

Januszkiewicz Adolf, Żywot Adolfa Januszkiewicza oraz jego listy ze Stepów Kirgizkich, Berlin Poznań, 1861 – Zobacz >>

Jodłowski Jan Stanisław, Wspomnienia z dalekiej północy, Krosno 1909 – Zobacz >>

Kierdej Zygmunt, Wspomnienia z wygnania 1865-1874, Poznań 1875 – Zobacz >>

Kobyłecki Józef, Wiadomości o Syberyi i podróże w niej odbyte w latach, 1831, 1832, 1833, 1834, Warszawa 1837

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

Kopeć Józef, Dziennik podróży Józefa Kopcia, Paryż 1867 – Zobacz >>

Kowalewska Zofja, Ze wspomnień wygnańca z roku 1863, Wilno 1911 – Zobacz >>

Kozieracki Aleksander Konstanty, Pamiętnik prowincjonalnego lekarza, Poznań 1928 – Zobacz >>

Krasiński Adam Stanisław, Wspomnienia biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, Kraków 1900 – Zobacz >>

Ksawera Grocholska, (oprac. Zygmunt Szczęsny Feliński) Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej, Kraków 1894 – Zobacz >>

Kulaszyński Mikołaj, Trzy pisma z wygnania, Lwów 1890 – Zobacz >>

Lasocki Wacław, Wspomnienia z mojego życia, T. 2. Na Syberji, Kraków 1934 – Zobacz >>

Matraś Stanisław, Ze wspomnień Sybiraka, Chicago 1896 – Zobacz >>

Migurski Wincenty, Pamiętniki z Sybiru, Lwów 1863 – Zobacz >>

Narkiewicz Jan, Pamiętnik księdza wygnańca, Lwów 1876 – Zobacz >>

Narkiewicz Jan, Ze wschodu, Warszawa 1899 – Zobacz >>

Niemojowski Ludwik, Obrazki Syberyi, Warszawa 1875 – Zobacz >>

Ostrowski Tomasz, Walka o wolność i pochód na Sybir: opowiadanie wierszem [na pamiątkę 25-tej rocznicy powstania narodu polskiego], Kraków 1889 – Zobacz >>

Pamiętnik Maksymiliana Marksa z lat 1821-1888…K.91 – Zobacz >>

Piotrowski Rufin, Ucieczka z Syberii przez niego samego opowiedziana, Kraków 1902 – Zobacz >>

Piotrowski Rufin, Przygody Rufina Piotrowskiego na Sybirze, Poznań 1877 – Zobacz >>

Piotrowski Rufin, Pamiętniki z pobytu na Syberyi Rufina Piotrowskiego, T. 1: Poznań 1860, T. 2: Poznań 1861, T. 3: Poznań 1861

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

T. 3 – Zobacz >>

Samborski Henryk, Wspomnienia z powstania 1863 r. i pobytu na Syberji, Warszawa 1917 – Zobacz >>

Siwiński Jan, Katorżnik czyli pamiętniki Sybiraka, Kraków 1905 – Zobacz >>

Sobańska Róża, Pamiętnik rodziny Łubieńskich ofiarowany rodzeństwu przez Różę z Łubieńskich Sobańską, Warszawa 1851 – Zobacz >>

Tabeńska Elżbieta, Z doli i niewoli: wspomnienia wygnanki, Kraków 1897 – Zobacz >>

Tokarzewski Szymon, Ciernistym szlakiem: pamiętniki Szymona Tokarzewskiego z więzień, robót ciężkich i wygnania: dalszy ciąg pamiętników pt. „Siedem lat katorgi”, Warszawa 1909 – Zobacz >>

Tokarzewski Szymon, Pośród cywilnie umarłych : obrazki z życia Polaków na Syberyi, Warszawa 1911 – Zobacz >>

Tokarzewski Szymon, Katorżnicy: obrazki syberyjskie, Warszawa 1912 – Zobacz >>

Tokarzewski Szymon, Siedem lat katorgi: Pamiętniki Szymona Tokarzewskiego 1846-1857, Warszawa 1918 – Zobacz >>

Tokarzewski Szymon, W ucieczce: opowiadania wygnańca, Warszawa; Lwów 1915 – Zobacz >>

Wielu autorów, Etapami na Syberyę, Warszawa 1916 – Zobacz >>

Wolicki Konstanty, W drodze na Sybir, w: Etapami na Syberyę, s. 7-21, Warszawa 1916 – Zobacz >>

Zaleski Bronisław, Z Orenburga, Brak danych – Zobacz >>

Zan Tomasz, Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832, Wilno 1929 – Zobacz >>

Zapałowski Władysław, Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 1863-1870 T. 1 i 2, Wilno 1913

T. 1 – Zobacz >>

T. 2 – Zobacz >>

Zielonka Kornel, Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi, Lwów 1913 – Zobacz >>

Żmijewski Eugeniusz, Sceny z życia koczującego T. 1-2, Warszawa 1895 – Zobacz >>

Publikacje:

W serii: Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek (Поляки – Сибирь. XVIII-XIX века)
Ukazały się:

Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817-1895) Oprac. Wiesław Caban, Jerzy Szczepański Kielce: UJK, 2015
Zobacz >>

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku. Szkice historyczne, materiały, dokumenty, Red. Wiesław Caban, Jacek Legieć, Kielce: UJK, 2017
Zobacz >>

Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866) „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, t. 3. Wybór, opracowanie, wstęp Wiesław Caban i Swietłana A. Mulina, 2018
Zobacz >>

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej;
Caban Wiesław, Latawiec Krzysztof, Legieć Jacek, Mosunowa Tatiana; 2019

Zobacz >>

Zobacz >>

Caban Wiesław, Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i rosyjskich/radzieckich – Zobacz >>

Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817-1895). Wstęp, opracowanie i redakcja Wiesław Caban, Jerzy Szczepański, Kielce 2015 – Zobacz >>

Materiały pokonferencyjne (teksty referatów) wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej „Polscy zesłańcy na Syberii w drugiej połowie XVIII – początku XX wieku w oczach rosyjskiej administracji, przesiedleńców i ludności tybylczej z Syberii”, Omsk 2015 – Zobacz >>

Skan dokumentu – Zobacz >>

Piotr Burda, Piękna historia carskiego żołnierza odkryta przez historyków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Zobacz >>

Rozmowa Piotra Burdy z profesorem Wiesławem Cabanem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kierownikiem projektu badawczego dotyczącego losów Polaków na Wschodzie.
„Patriotyzm nie mieszka w lesie” – Zobacz >>

EUGENIUSZ NIEBELSKI, IRKUCKA GAZETA „SIBIR” o POLAKACH ZESŁAŃCACH w 1883 ROKU, [W:] Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, pod red. Cwenk Małgorzata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s 184. – Zobacz >>

Lista zesłanych Polaków za udział w powstaniu styczniowym do Syberii Zachodniej w opracowaniu członka zespołu Swietłany A. Muliny – Zobacz >>

Kronika: Franciszek Nowiński: Polscy zesłańcy na Syberii od połowy XVIII do początków XX wieku. Konferencja w Omsku – Zobacz >>

Это ссылки на информацию, которая уже есть в Интернете о нас

Изучая историю поляков в Сибири В Институте дополнительного профессионального образования ОмГАУ им. П.А. Столыпина 24 апреля 2014 г. прошла презентация изданий по истории поляков в Сибири – Zobacz >>

Казыдуб Н.Г., Мулина С.А. Установка памятного креста на польских могилах – Zobacz >>

Эта же статья но опубликованная и с картинками – Казыдуб Н.Г., Мулина С.А. Дань памяти // Rodacy. – 2009. – № 1 (46). – S. 15 – Zobacz >>

По этой ссылке можно найти в Интернете статью: Крих А.А., Мулина С.А. Конфедераты в Сибири Это сайт журнала «Известия Иркутского государственного университета
Zobacz >>

Это статьи, размещенные на сайте Центра польской истории, языка и культуры ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Это часть статей, которые мы делали в рамках проекта РГНФ «История и культура поляков Западной Сибири 18 – 20 вв.». Проект реализовывался на базе нашего университета (о нем написано подробнее в биографии Крих)

Крих А.А. ИСТОРИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЛЯКОВ ДЕРЕВНИ ДЕСПОТЗИНОВКИ – Zobacz >>

Мулина С.А. ПОЛЬСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА СЛУЖБЕ В СИБИРСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ – Zobacz >>

Чернова И.В. Семейная обрядность и традиции поляков Омского Прииртышья – Zobacz >>

Крих А.А. Этическая история Д.Гриневичи Тарского района Омской области – Zobacz >>

Статья о конференции «Сибирская деревня», опубликованная в журнале Rodacy (её текст я вам сбрасывала) – Zobacz >>

Мулина С.А Польские общины в сибирских селах // Rodacy. – 2009. – № 3 (48). – S. 20 – 21 – Zobacz >>

Поляки в Томске (XIX–XX вв.) : биографии / Автор-составитель В. А. Ханевич. – Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. – 686 с., ил. – Zobacz >>

Федеральное агентство по недропользованию Омский филиал ФБУ „ТФГИ по Сибирскому федеральному округу” – Zobacz >>

Федеральное агентство по недропользованию Омский филиал ФБУ „ТФГИ по Сибирскому федеральному округу” – Zobacz >>

15 марта в Томском областном краеведческом музее состоялась встреча с доктором исторических наук, профессором университета им. Яна Кохановского в г. Кельце (Польша) Веславом Цабаном
16 марта 2016 – Zobacz >>

Павел Юрьевич Рачковский – Zobacz >>

КАТОЛИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ГОРОДА ТОМСКА (1841—1919 гг.) ТОМСК – Zobacz >>

ТОМСК И ТОМСКАЯ ЗЕМЛЯ В МЕМУАРАХ И ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ XVII – НАЧАЛА XX в. – Zobacz >>

ALMANACH HISTORYCZNY TOM 17, ZESZYT 1 Pod redakcją
Wiesława Cabana, Ryszarda Gryza, Jacka Legiecia – Wstęp
Zobacz >>

Lidia Michalska-Bracha,
SYBERYJSKIE LOSY POLAKÓW W XIX WIEKU W HISTORIOGRAFII
POLSKIEJ (DO 1939 ROKU)
Zobacz >>

Татьяна Мосунова, Документы Государственного архива Свердловской области о жизни польской общины на Урале в XIX веке
Zobacz >>

Светлана А Мулина, Анна А Крих, Материалы по истории польской ссылки в Сибирь второй половины XVIII–XIX веков в архивах Омска, Томска и Тобольска
Zobacz >>

Светлана А Мулина, Адаптация поляков в Сибири (до 1917 года)
Zobacz >>

Анна А Крих, Добровольная аграрная миграция польского населения в Западную Сибирь в контексте этнической идентичности и идентификации поляков (конец XIX–XX веков)
Zobacz >>

Jacek Legieć, REKRUCI Z KRÓLESTWA POLSKIEGO W GARNIZONACH
SYBERYJSKICH NA PRZEŁOMIE XIX l XX WIEKU
– LICZEBNOŚĆ l ROZMIESZCZENIE
Zobacz >>

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBERII ZACHODNIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE
XVIII-XIX WIEKU W OCZACH ROSJAN l LUDNOŚCI SYBERYJSKIEJ”
(OMSK, 25-27 MAJA 2015 ROKU)
Zobacz >>

STUDIA Z HISTORII SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, 2017 Tom XVII

Jacek Legieć, ŻOŁNIERZY–POLAKÓW WRAŻENIA Z PODRÓŻY NA FRONT WOJNY ROSYJSKO-JAPOŃSKIEJ
Zobacz >>

Łukasz Wołczyk, KORNELA I LUDWIKA ZIELONKÓW DROGA NA SYBERIĘ ROSJA W OCZACH ZESŁAŃCÓW POSTYCZNIOWYCH
Zobacz >>

Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBERII ZACHODNIEJ W LATACH 60.–90. XIX WIEKU
MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄ
Zobacz >>

Stanisław Wiech, PODRÓŻ NA SYBERIĘ W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ FLORIANA BOHDANOWICZA
Zobacz >>

Wojciech Cedro, DROGA NA SYBERIĘ POLSKICH KOBIET NA PRZYKŁADZIE EWY FELIŃSKIEJ, MARII MORZYCKIEJ
I JADWIGI PRENDOWSKIEJ
Zobacz >>

Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Marii Morzyckiej-Obuchowskiej podróż do syberyjskiej Arkadii
Zobacz >>

Łódzkie Studia Teologiczne, 27 (2018) 4
Sergiusz Leończyk, CMENTARZE POLSKIE NA SYBERII XIX–XXI W.
Zobacz >>

Almanach Historyczny 2018, t. 20, s. 65–75
Светлана Мулина, Cибирский город Oмск в памяти польских ссыльных
Zobacz >>

Meritum, 2017, t. IX, s. 67–80
Wojciech Cedro, POBYT EWY FELIŃSKIEJ, JÓZEFY RŻĄŻEWSKIEJ I PAULINY WILCZOPOLSKIEJ NA ZESŁANIU W I POŁOWIE XIX WIEKU
EWA FELIŃŚKA, JÓZEFA RŻĄŻEWSKA AND PAULINA WILCZOPOLSKA STAY ON PENDING IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Zobacz >>