Zespół badawczy

Zespół badawczy stanowią pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Stołypina.
Prof. dr hab. Wiesław Caban – kierownik projektu
Prof. dr hab. Marek Przeniosło
Prof. dr hab. Jerzy Szczepański
Prof. dr hab. Stanisław Wiech
Dr hab. Małgorzata Przeniosło
Dr hab. Jerzy Z. Pająk
Dr hab. Jacek Legieć
Dr hab. Lidia Michalska-Bracha
Dr hab. prof. UMCS Krzysztof Latawiec
Doc. dr Swietłana Mulina
Doc. dr Anna Krich
Dr Sergiusz Leończyk
Dr Tatiana Mosunowa
Dr Anna Brus
Mgr Stanisław Engiel
Mgr Artem Chernyshev
Mgr Wasilij Haniewicz
Mgr Paulina Bies
Mgr Katarzyna Cedro
Mgr Wojciech Cedro
Mgr Łukasz Wołczyk