Aktualności

Светлана Мулина, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского УЧАСТНИКИ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1863 ГОДА, СОСЛАННЫЕ В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ. – Zobacz >>

Prezentacja wyników badawczych z dnia 16.03.2017 r. w Państwowej Naukowej Bibliotece im. Puszkina w Omsku. – Zobacz >>

Dnia 9 lutego w Instytucie Polskim w Moskwie (Polskij Kulturnyj Centr) przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się promocja projektu, w ramach której przedstawiono m.in. wydawnictwo materiałów z konferencji, która odbyła się w Omsku w 2015 roku. Dwa tomy serii wydawniczej: „Polacy – Syberia XVIII – XIX wiek”, Pierwszy tom nosi tytuł:Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817 – 1895), opr. W. Caban i J. Szczepański, Wydawnictwo UJK, Kielce 2015, ss. 239. Drugi tom nosi tytuł: Kościół katolicki w Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku. Szkice historyczne, materiały, dokumenty. Do druku przygotował W. Chaniewicz, red. W. Caban i J. Legieć, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017, ss. 663. patrz: http://kulturapolshi.ru/events.php?id=595
Prezentację prowadzili członkowie projektu: doc. Anna Krich, doc Swietłana Mulina i prof. Wiesław Caban
W spotkaniu uczestniczyło wielu historyków rosyjskich z Rosyjskiej Akademii Nauk i z innych środowisk uniwersyteckich.
Po prezentacji odbyło się posiedzenie pod kierownictwem Dariusza Klechowskiego, dyrektora Instytutu Polskiego w związku z kontynuowaniem prac w ramach tzw. „Biblioteki polsko-syberyjskiej”

Prezentacja – Zobacz >>

Szanowni Państwo,

Z pierwszych kwerend archiwalnych i bibliotecznych przeprowadzonych przez polskich badaczy w archiwach i bibliotekach Tomska, Moskwy i Petersburga wynika, że dotarcie do materiałów źródłowych odnoszących się do wzajemnych relacji między Rosjanami a polskimi zesłańcami nie jest takie proste. Najwięcej informacji pochodzi od rosyjskich urzędników. W tym zakresie musimy jednak prowadzić odpowiednią selekcję. Trafiają się bardzo ciekawe opinie Rosjan o polskich zesłańcach, czasami kilkudziesięciostronicowe, ale jest ich stosunkowo mało. Dziś z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nie znajdziemy za wiele informacji prasowych o Polakach. Jeżeli takowe się znajdują, to są to informacje bardzo krótkie, wręcz zdawkowe. Prasa niewiele miejsca poświęcała, zarówno polskim zesłańcom, jak i „dobrowolcom”. Natomiast bardzo trudno będzie uzyskać odpowiednie relacje o polskich zesłańcach ze strony ludności tubylczej.

Nasz projekt nie obejmuje Syberii Wschodniej, ale nie możemy pomijać informacji z tego obszaru, zwłaszcza tych charakteryzujących stosunek Rosjan do Polaków. Zebrany materiał możemy później wykorzystać jako swoistego rodzaju aneks do planowanego wydawnictwa źródłowego.

W trakcie prowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej w ramach projektu NPRH temat: PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795 – 1918 natrafiamy na listy i pamiętniki z syberyjskiego zesłania. Podobnie zdarza się przy realizacji tegoż tematu badawczego. Wszystkie te informacje winny posłużyć do przygotowania odpowiedniego spisu listów i pamiętników, bo to będzie dodatkowa, ale jak można sądzić bardzo ważna wartość projektu syberyjskiego.

Na rok 2015 jesteśmy zobowiązani do dokładnego przygotowania planu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Proszę o jak najszybsze zgłaszanie propozycji. W tej chwili mamy zaplanowany wyjazd grupy polsko-rosyjskiej do Ałmaty. Przy tej okazji najmniej jedna osoba winna odwiedzić Semipałatyńsk, bo ówczesnej południowo-zachodniej Syberii, albo inaczej mówiąc północnemu Kazachstanowi winniśmy poświęcić sporo uwagi.

W dniach 25-27 maja 2015 roku odbędzie się konferencja w Omsku. Odpowiednie informacje zostały już rozesłane do strony rosyjskiej i polskiej. Temat konferencji mieści się w temacie naszego projektu: Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności tubylczej. Komitet organizacyjny stanowią: Nina Kazydub – prorektor Uniwersytetu Omskiego im. P. Stołypina, Marek Przeniosło – prorektor UJK, Marek Zieliński- konsul w Irkucku, Swietłana Mulina, Jacek Legieć i Wiesław Caban.

Nasz projekt zakłada publikowanie materiałów źródłowych i innych efektów naszej pracy: Publikowane one będą w ramach serii wydawniczej: Polacy na Syberii Zachodniej w XIX wieku w oczach Rosjan i ludności tubylczej. Komitet redakcyjny serii stanowić będą: Jacek Legieć (Kielce)- przewodniczący; Swietłana Mulina (Omsk) z-ca przewodniczącego, Anna Krich (Omsk), Irina Nam (Tomsk), Stanisław Wiech (Kielce), Sergiusz Leończyk (Siedlce –Abakan) i Wiesław Caban (Kielce).

Na 2015 rok zaplanowano następujące wydawnictwa: 1) Polacy w guberni tomskiej w XIX wieku. (wokół zagadnień życia religijnego). Wybór źródeł. Opr. Wasilij Haniewicz; 2) Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817-1895), opr. W. Caban i J. Szczepański; 3) Syberyjskie zagadki. Nieznane materiały do pobytu Polaków w Omsku w XIX wieku. Opr. W. Śliwowska i S. Mulina.

Kielce, 23.11 .2014

Wyjazd zespołu badawczego do Ałmaaty – Zobacz >>

Konferencja w Omsku w dniach 25 – 27 maja 2015 w oczach rosyjskiego uczestnikaZobacz >>

Międzynarodowa konferencja naukowa historyków w Omsku

W dniach 24-27 maja 2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach realizowanego w Instytucie Historii UJK grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt nosi tytuł: Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności tubylczej. Konferencję zorganizowano w Omsku na Syberii dzięki współpracy z tamtejszym Państwowym Uniwersytetem Agrarnym im. Piotra Stołypina. W spotkaniu wzięło udział prawie 40-tu naukowców z Polski i Rosji, w tym najwybitniejsi badacze problematyki zesłańczej. Wśród przedstawicieli UJK biorących udział w przedsięwzięciu znajdowali się: prof. Wiesław Caban – kierownik projektu, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Marek Przeniosło, prof. Stanisław Wiech i dr hab. Jacek Legieć. Efektem przedsięwzięcia są wydane w Omsku materiały pokonferencyjne. Oprócz badaczy w obradach uczestniczyli dyplomaci: Ambasador Unii Europejskiej w Rosji Vygaudas Usackas, pierwszy zastępca Ambasadora RP w Rosji Jarosław Książek i Konsul Generalny RP w Irkucku Marek Zieliński.

 

z1

z2

z3

 

z4

z7

z5

z6

z8

Listy Ludwika Wysockiego – Zobacz >>

Listy zesłańca postyczniowego
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>

Listy zesłańca postyczniowego
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>

Opinie mieszkańców Moskwy o polskich zesłańcach – Zobacz >>

Opinie carskiej administracji o polskich jeńcach z doby napoleońskiej – Zobacz >>

Urzędnicy carscy o sytuacji Kościoła katolickiego – Zobacz >>

Polacy w oczach Jakutów
Zobacz >>
Zobacz >>

Opinie rosyjskich urzędników o Polakach
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>

Biełokoński o Polakach
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>

Berwi o Polakach
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>

Opinia Wasiliewa o Polakach
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>
Zobacz >>